Hoogsensitiviteit is geen stoornis, het is een eigenschap, een hele mooie eigenlijk. Het is een gave als je er op een goede manier mee leert omgaan. In mijn ogen maken hoogsensitieve kinderen en volwassenen het leven van anderen vaak wat mooier. Sommigen voelen vlekkeloos intuïtief de gevoelens aan van mensen in hun omgeving en zijn gedreven in gericht hulp te bieden. Helaas bestaat het gevaar dat ze zichzelf verliezen hierin indien ze zich hier niet van bewust worden, en dat ze ontgoocheld raken omdat andere mensen anders zijn. Elke kwaliteit behorend tot een hoogsensitief persoon kan potentieel zijn valkuil worden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld té betrokken geraken bij een andere persoon. De uitdaging is dan de begrenzing hiervan.

In de 21ste eeuw opgroeien als hooggevoelig kind is echt geen sinecure. Smartphones, facebook, computers, TV en overvolle drukke klassen zorgen voor zeer veel extra prikkels die ze moeten verwerken. De prestatie druk op scholen, waar dan vaak geen ruimte is voor het bespreken of leren herkennen en erkennen van gevoelens, is torenhoog. Een aantal hoogevoelige kinderen heeft ook een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyspraxie,….) en bij een aantal zien we ook een verhoogde gevoeligheid of intolerantie voor eten. Sommige hooggevoelige kinderen huilen zeer vaak als baby door een te sterke overprikkeling, anderen huilen dan weer helemaal niet. Hooggevoelige baby’s zijn dus niet per definitie huil baby’s, maar het kan wel.

Ook zijn er nu veel meer buitenschoolse aktiviteiten waaraan kinderen (bijna) verondersteld worden deel te nemen. Het is moeilijk uit te leggen dat je in het weekend liever niet deelneemt aan buitenschoolse aktiviteiten zoals muziekacademie of voetbal e.d. maar graag gewoon thuis bent om te bekomen van al de doordeweekse prikkels. Al wordt hierin best een goede balans gezocht. Een schip is immers het veiligst in de haven, maar daarvoor is een schip niet gebouwd. Vaak vinden ouders die zelf hooggevoelig zijn sneller de weg naar een HSP coach voor hun kind omdat ze weten hoe moeilijk het voor hen kan zijn en hoe belangrijk het is hen van kindsaf constructief te leren omgaan met hun hooggevoeligheid. Voor ouders die zelf niet hooggevoelig zijn, maar wel een hoogsensitief kind opvoeden is dit vaak een langere zoektocht om te ontdekken wat er met hun kind aan de hand is en hoe ze het efficiënt kunnen ondersteunen.

Wanneer we hooggevoelige kinderen willen helpen, is het belangrijk om te weten hoe de prikkelverwerking via het limbisch systeem in onze hersenen werkt. We moeten ons ook bewust zijn dat kinderen (vaak onbewust) zich vaak afstemmen/leren door te spiegelen. Ben je zelf rustig, zal de kans groter zijn dat je kind dit spiegelt en rustig zal spelen. In eerste instantie is het belangrijk dat een kind leert zijn gevoelens te herkennen en erkennen. Eens het duidelijk wordt welke factoren voor het kind (dit is bij iedereen nog wat anders) allemaal voor overprikkeling zorgen is het zaak de misschien overbodige prikkels weg te halen, en met de onvermijdbare prikkels (school, scheiding,…) aan de slag te gaan. De kinderen krijgen handvaten aangereikt die hen kunnen helpen bij de ‘ontprikkeling’.

Belangrijk is dat elk kind of elke tiener uniek is. Ze gaan veel zaken (h)erkennen bij zichzelf, maar elk hoogsensitief kind is uniek en vraagt ook unieke zorg.

Veer (hoogsensitiviteit)