Ik bied coaching, in het bijzonder voor hoogsensitieve kinderen en tieners, aan, maar uiteraard zijn alle kinderen meer dan welkom. Steeds wordt op maat gewerkt zodat er zoveel mogelijk uit de coaching kan gehaald worden. Kinderen en jongeren kunnen leren hoe ze beter met een teveel aan (stress) prikkels kunnen omgaan, hoe ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, hoe om te gaan met paniekaanvallen en negatieve gedachten, met een rouwproces, sociale vaardigheden, een scheiding, weerbaarheid, beelddenken (vaak niet (h)erkend bij kinderen met dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie), faalangst,…

Tijdens het coachingstraject van jonge kinderen wordt er, in samenspraak met het kind, na elke sessie een feedback verslag gegeven aan de ouders. Zo kunnen zij het globale proces volgen, uiteraard zonder het vertrouwen van het kind te schaden.

Voor hoogsensitieve kinderen bied ik als gecertificeerde Sensikids coach de waardevolle ‘Ik ben oké’ training (voor 6-11 jarigen) en de 'power puber' training (voor jongeren van 12 tot 25 jaar) aan. Meer info over deze trainingen vind je onder de tab ‘trainingen’.

Voor hoogsensitieve tieners is er het Sensibelle tienergroepje. Hiermee bied ik een veilig platform aan waar tieners zonder angst om gekwetst te worden en in vertrouwen, ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenootjes en zo misschien wel nieuwe vrienden kunnen vinden. Vrienden die, net zoals zij zelf, dieper nadenken over situaties en het leven zelf. De inhoud varieert van praten over thema’s die leven in de groep, leuke activiteiten doen zoals samen een film kijken en deze bespreken, tot gezellige en grappige babbelmomentjes. Voor meer info kan je mij steeds contacteren.

Verder is er de ‘Wijze ouder training’ waarbij ik individueel of in kleine groepjes meer diepgaande, maar direct bruikbare informatie geef rond hoogsensitiviteit. Tijdens deze training die bestaat uit 3 sessies van 1.5 uur kom je te weten hoe je hoogsensitiviteit kan herkennen bij je kind of bij jezelf, hoe prikkelverwerking gebeurt in ons lichaam waardoor we gericht kunnen handelen hiernaar, wat de typische kwaliteiten, maar ook valkuilen zijn en vooral hoe we er mee omgaan. Het wordt makkelijker wanneer je begrijpt waarom je hoogsensitieve kind of tiener zich op een bepaalde manier gedraagt. Zo leer je als ouder gericht je kind helpen.

Ik bied tevens ook wandel coaching aan en werk, indien gewenst, ook via video live sessies.

Aanbod

Kinderen

Kind hoogbegaafd

De ‘IK BEN OKE’ cursus is ontwikkeld door de Nederlandse Sylvia van Zoeren. Deze goed opgebouwde cursus mag enkel worden gegeven door coaches die de beroepsopleiding tot sensikids coach voltooiden. In Nederland vonden vele kinderen en tieners reeds de weg naar een sensikids coach en worden sensikids coaches eveneens ingezet in de scholen.

De ‘IK BEN OKE’ cursus is ontwikkeld voor (hoog)sensitieve lagere schoolkinderen die zich weerbaarder willen leren opstellen. Vaak hebben hoog sensitieve kinderen last van faalangst (ze willen het ook zo erg goed doen) en soms ook van concentratieproblemen. Zo kunnen ze o.a. snel afgeleid zijn in een lawaaierige omgeving, door een prikkend etiketje in de nek of wanneer ze aanvoelen dat de juf niet zo goed in haar vel zit. Soms kunnen ze verlegen en angstig zijn en vaak kan een minder leuke opmerking van een klasgenootje hen diep raken. Ze kunnen twijfelen aan zichzelf en zich wat onzeker en soms een tikkeltje anders dan andere kinderen voelen; wat gevoeliger, en soms met andere interesses. Sommige kinderen mijden liever teveel prikkels, anderen zoeken ze net op. Veel hoogbegaafde kinderen zijn ook hoogsensitief. De tips en tools die in deze cursus worden aangereikt, zijn erg geschikt voor hoogsensitieve kinderen, maar alle kinderen hebben er baat bij. Voor kinderen met ADHD is het ook belangrijk om m.b.v. tools te leren ‘ontprikkelen’ en om structuur te brengen in de soms aanwezige chaos in hun hoofd.

In een veilige omgeving leren kinderen a.h.v. een kleurrijk geïllustreerd cursusboekje hun gevoelens ontdekken en benoemen, hun talenten en kwaliteiten vinden en/of verder ontwikkelen, ze leren de stressladder gebruiken, o jee gedachten omzetten in oké gedachten, ontspanningstechnieken en zoveel meer. Kinderen leren hun hoogsensitiviteit herkennen en erkennen (al wordt dit woord niet nadrukkelijk benoemd tijdens de kindercursus), leren wat bij hen past en wat niet zodat ze optimaal in hun kracht kunnen gaan staan. Na afloop kunnen ze andere mensen vaak beter begrijpen, goed benoemen wat ze voelen en handige oplossingen verzinnen als er iets vervelends of onverwachts gebeurt.

De ‘IK BEN OKE’ cursus kan zowel individueel als in kleine groepjes worden gegeven en bestaat in beide gevallen uit 7 sessies van een uur. Bij de groepssessies voorzie ik een 8 ste terugkomsessie die gratis is en een hele namiddag duurt. We kijken of de aangeleerde tips en tools in de praktijk goed gewerkt hebben, herhalen ze kort nog even, en we voorzien een leuke activiteit.

Voeten (ADHD)

Aan de ouders worden handvaten aangereikt om zich nog beter te kunnen afstemmen op hun kind. Ze worden op de hoogte gebracht van wat hun kind elke les geleerd heeft. De lessen worden niet op een schoolse manier gebracht maar spelenderwijs. Ze zitten al genoeg uren op school. Hier wordt de ‘eigen wijsheid’ van het kind verder gestimuleerd.

Als dyslexie en dysorthografie ervaringsdeskundige bied ik naast de cursussen ook individuele studie coaching aan voor lagere schoolkinderen en kinderen van de eerste graad die wat hulp kunnen gebruiken bij hun studie. Kinderen en tieners met dyslexie zijn beelddenkers en helaas is het huidige onderwijssysteem in België vooral gericht op lineaire (taal) denkers. We zoeken samen naar handige middelen om moeilijke leerstof toch gememoriseerd te krijgen en zoeken samen handige leerstrategieën die werken.

Jeugd

De ‘POWER PUBER’ cursus is ontwikkeld door de Nederlandse Sylvia Van Zoeren. Deze inhoudelijk goed opgebouwde cursus is in Nederland reeds vele jaren gekend en geapprecieerd. Ook in de scholen worden sensikids coaches ingezet.

Power puber

De ‘POWER PUBER’ cursus is ontwikkeld voor hoogsensitieve tieners van 12-17 jaar. Je krijgt een leuk en handig cursusboek en leert tijdens de cursus zowel je gevoelens als je schooltaken ordenen.

Misschien heb je al wel eens last gehad van:

 • slapeloosheid
 • negatieve gedachten
 • je slecht in je vel voelen
 • een gevoel van eenzaamheid
 • problemen met het organiseren van al je huistaken en instuderen van je toetsen
 • concentratieproblemen: Was je bijvoorbeeld al eens afgeleid in de klas door lawaai of omdat je dacht dat iemand (bijv. de juf) zich niet goed in haar vel voelde of omdat je nog nadacht waarom een persoon net iets kwetsend zei tegen je, enz…?
 • twijfelen aan jezelf en je onzeker voelen: Voel je je misschien soms wat anders dan andere tieners, wat gevoeliger, andere interesses?
 • een kwetsende opmerking van een klasgenoot blijft soms erg lang nazinderen?
 • overweldigd zijn door stress
 • chaos in je hoofd

Dan is de power puber cursus misschien wel helemaal iets voor jou? Tijdens de cursus besteden we op een leuke manier aandacht aan:

 • de werking van onze hersenen zodat we weten hoe we gevoelens en gedachten kunnen sturen, en in welke modus we het best leerstof kunnen opnemen.
 • handige tools en trucs om schooltaken overzichtelijk te maken en om leerstof samen te vatten (mind maps)
 • het gebruik van de stressladder
 • handige ontspanningsoefeningen die een hulp kunnen zijn in de klas of bij slapeloosheid
 • hoogsensitiviteit herkennen en erkennen
 • wat past bij je en wat niet
 • grenzen bewaken
 • onhandige ‘ojee’ gedachten omzetten in handige ‘oké gedachten
 • in je kracht gaan staan
 • benoemen wat je voelt
 • handige oplossingen bedenken als er iets onverwachts of vervelends gebeurt
 • hoe je kan ontprikkelen
 • hoe je helemaal jezelf kan zijn en toch je plaatsje kan nemen in de groep
 • handvaten om met onvermijdbare stress prikkels te leren omgaan.

Jong geleerd is oud gedaan!

Ook aan je ouders worden tips en tools meegegeven om nog beter met hun puber te kunnen communiceren. We bekijken hoe we de sensitieve puber versterken in een onbegrensde veranderende wereld en hoe we zijn/haar kwaliteiten kunnen benutten.

De ‘POWER PUBER’ cursus kan zowel individueel als in kleine groepjes worden gegeven en bestaat in beide gevallen uit 7 sessies van een uur. Bij de groepssessies voorzie ik een 8 ste terugkomsessie die gratis is en een hele namiddag duurt. We kijken of de aangeleerde tips en tools in de praktijk goed gewerkt hebben, herhalen ze kort nog even, en we voorzien een leuke activiteit.

Our education system

Als dyslexie en dysorthografie ervaringsdeskundige bied ik naast de cursussen ook individuele studie coaching aan voor lagere schoolkinderen en kinderen van de eerste graad die wat hulp kunnen gebruiken bij hun studie. Kinderen en tieners met dyslexie zijn beelddenkers en helaas is het huidige onderwijssysteem in België vooral gericht op lineaire (taal) denkers. We zoeken samen naar handige middelen om moeilijke leerstof toch gememoriseerd te krijgen.